• 

  Ponuda za upravljanje zgradama
  Poštovani suvlasnici Poduzeće LIVE IN SB j.d.o.o registrirana je i specijalizirana

  Informacije iz vodovoda
  Iz Vodovoda su korisnicima svojih usluga uputili obavijest o mogućnosti prijave stanja na vodomjerima.

  Informacije iz Komunalca
  Iz Komunalca upozoravaju korisnike da u kante odlažu otpad prema ranije danim uputama.

  Informacije iz Brod-plina
  Obavijest o prestanku grijanja na opskrbnom području Brod-plina

  Dopis svim suvlasnicima
  Poštovani, Koristimo priliku da se zahvalimo, u ime svih suvlasnika zgrade.

  Obavijest predstavnicima stanara
  Pregledati sifone i slivnike na ravnim terasama, te ih očistiti kako ne bi došlo do prelijevanja vode po terasi

 • 

  Ponuda za upravljanje zgradama

  Ponuda za upravljanje stambenom zgradom

  Poduzeće LIVE IN SB j.d.o.o registrirana je i specijalizirana za upravljanje i održavanje nekretnina, odnosno stambenih i poslovnih objekata svih namjena.

  Stručnost, inovativnost i fleksibilnost, a nadasve transparentnost glavne su značajke našeg djelovanja, a naša suradnja se zasniva na međusobnom povjerenju, iskrenosti i otvorenoj komunikaciji.

  Plan radova, visina pričuve, izbor izvođača radova te plaćanje troškova rješavamo u dogovoru sa suvlasnicima i postupamo prema odluci suvlasnika.

  Naša misija je da s Vama, vlasnicima, pronađemo najbolja i najkvalitetnija rješenja za što lakše upravljanje i održavanje Vaše stambene zgrade.

  Poštovani suvlasnici

  Ponuda za upravljanje stambenom zgradom

  Korisnici naših usluga imaju na raspolaganju:

  • izrada Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju svakom pojedinom zgradom,
  • utvrđivanje visine sredstava zajedničke pričuve za zgradu
  • utvrđivanje vlasničkog dijela i visine doprinosa svakog suvlasnika
  • otvaranje žiro računa stambene zgrade
  • u program radova uvrštavamo radove koji proistječu iz zakonskih odredaba, kao što su čišćenje dimnjaka, ispitivanje vatrogasnih aparata, gromobranskih instalacija...
  • pismeno upozoravanje suvlasnika na poslove koji se moraju obaviti iz sigurnosnih i drugih razloga
  • prikupljanje ponuda za poslove održavanja te ugovaranje istih
  • po potrebi uzimanje kredita ili drukčije pribavljanje potrebnih sredstava za čuvanje vrijednosti zgrade ukoliko nisu dostatna sredstva zajedničke pričuve, a uz suglasnost suvlasnika i u skladu s Međuvlasničkim ugovorom,
  • utuživanje neplatiša koji kasne više od tri mjeseca, u skladu s Međuvlasničkim ugovorom i u dogovoru sa Predstavnikom zgrade
  • briga o redovnom održavanju zajedničkih dijelova zgrade
  • briga o zajedničkim računima zgrade (troškovi utrošene elektrike na zajedničkim dijelovima zgrade)
  • dostavu uplatnica za zajedničku pričuvu zgrade s 2D bar codom
  • ažurno vođenje knjigovodstva zgrade
  • informiranje o stanju računa (prihodi-rashodi) svakodnevno na upit predstavnika suvlasnika, mjesečno i godišnje u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
  • dostavljanje izvještaja o radu za prethodnu godinu, u skladu sa zakonom do konca ožujka mjeseca
  • koordiniranje radi etažiranja stambene zgrade i upis u knjige kad se za to stvore uvjeti
  • energetsko cerificiranje vaše nekretnine
  • sklapanje ugovora za iznajmljeni prostor, a u dogovoru sa suvlasnicima ili Predstavnikom zgrade
  • osiguranje zgrade kod Osiguravajućeg društva od štete prema trećim osobama, osiguranje od požara i izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi čim se suvlasnici izjasne i osiguraju dovoljna sredstva, a u skladu sa programom održavanja i Međuvlasničkim ugovorom
  • izrada godišnjeg programa održavanja pregledom stanja stambene zgrade kod preuzimanja zgrade
  • nabavljanje protupožarnih sredstava, u skladu s programom održavanja, i ostale poslove u dogovoru s predstavnikom zgrade ili većinom suvlasnika
  • stručnu tehničku i pravnu pomoć uz održavanje zgrade
  • hitne intervencije koje dežuraju 24 sata dnevno 365 dana u godini
  • naknada za obavljene usluge LIVE IN SB j.d.o.o. mjesečno iznosi 20% od fakturirane pričuve i fiksna je u koliko dođe do povećanja pričuve

 • 

  Informacije iz komunalca

  Iz Komunalca upozoravaju korisnike da u kante odlažu otpad prema ranije danim uputama.SLAVONSKI BROD - Iz Trgovačkog društva Komunalac mole korisnike pilot-projekt usluge odvoza biootpada neka u smeđe kante odlažu isključivo biootpad prema uputama sadržanim u letku.

  Podsjećaju kako se najlon vrećice bilo kojeg volumena ne smiju odlagati u kante za biootpad. Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na besplatni broj telefona 0800 200 035.

 • 

  Dopis svim suvlasnicima

  Poštovani,

  koristimo priliku da se zahvalimo, u ime svih suvlasnika zgrade, onima koji redovito podmiruju obvezu plaćanja pričuve za zgradu, a osobito onima koji to čine na ispravan način. Suvlasnike koji pričuvu plaćaju putem internet bankarstva ili iz nekog drugog razloga prepisuju uplatnicu, molimo da obrate pozornost da li su ispravno napisali/prepisali poziv na broj sa uplatnice za tekući mjesec. Također, skrećemo pozornost i molimo sve suvlasnike koji svoje stanove iznajmljuju da na našu primjedbu upozore svoje najmoprimce. U slučajevima kada najmoprimci plaćaju pričuvu, ispisuju na uplati svoje ime i prezime a ne ispišu ispravan poziv na broj. Tada je nemoguće prepoznati o čijoj uplati se radi, osobito ako je uplaćen iznos zbroj više mjeseci. Situaciju bi olakšalo kada bi suvlasnici koji iznajmljuju stan obavijestili predstavnika i upravitelja zgrade o najmoprimcu odnosno ime i prezime istog. Pomoću tih podataka bilo bi lakše raspoznati uplate. Nadalje, problem prepoznavanja uplata javlja se i u slučajevima kada suvlasnik ima više prostora u jednoj ili više zgrada a pri plaćanju sve zbroji na jednu uplatu i uplati na račun zgrade kojoj prostor ne pripada. Ljubazno molimo sve suvlasnike i njihove najmoprimce kojih se ova primjedba tiče da se pridržavaju naputaka koje smo dali.

  Važno!

  Molimo Vas da obratite pozornost na tekst u donjem dijelu uplatnica koje dobivate. Ukoliko je na uplatnici ispisana opomena za dug, molimo da odmah reagirate i podmirite dug u najkraćem mogućem roku.

 • 

  Informacije iz vodovoda

  Iz Vodovoda su korisnicima svojih usluga uputili obavijest o mogućnosti prijave stanja na vodomjerima.

  SLAVONSKI BROD - Svi oni koji su u mogućnosti sami očitati svoje vodomjere, mogu očitano stanje javiti u Vodovod - obavijestili iz Vodovoda korisnike svojih usluga. Očitano stanje korisnici mogu prijaviti od 25. u mjesecu pa do kraja mjeseca i to na brojeve telefona:
  035/405-755
  035/405-766
  ili na e-mail: vodovod@vodovod-sb.hr

 • 

  Informacije iz Brod-plina

  Obavijest o prestanku grijanja na opskrbnom području Brod-plina

  TD Brod-plin d.o.o. prestati će s isporukom toplinske energije za grijanje dana 24. travnja 2015.godine, te će nastaviti samo sa isporukom toplinske energije za zagrijavanje tople vode (za kotlovnice na kojima isporučuje PTV).

  Napominjemo da ovlašteni predstavnik suvlasnika može pisanim putem od TD Brod-plin d.o.o. zatražiti prekid isporuke toplinske energije i ranije od navedenog datuma, odnosno produžiti vrijeme isporuke do najduže 15.svibnja 2015. godine. TD Brod-plin d.o.o. će do 15. svibnja 2015. godine, kada po Općim uvjetima za isporuku toplinske energije (NN 35/14) i službeno prestaje ogrjevna sezona, držati u stanju pripravnosti svoje kotlovnice u slučaju iznenadnog zahlađenja i pada temperature zraka, pa iz tog razloga do tog datuma neće biti moguće spuštanje pogonske vode iz toplinskog sustava. Radove na instalacijama grijanja unutar stana ili poslovnog prostora organiziraju sami korisnici.

  Nadalje, prije izvođenja radova iz instalacija je obvezno ispustiti pogonsku vodu, što obavljaju isključivo djelatnici TD Brod-plin d.o.o. na pisani zahtjev upravitelja ili ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade. Svi radovi na instalacijama trebaju se obaviti izvan sezone grijanja, a moraju biti završeni prije početka razdoblja spremnosti za novu ogrjevnu sezonu, odnosno u vremenskom razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna 2015. godine.

  Ovim putem ponovno pozivamo ovlaštene predstavnike suvlasnika da nastave pregovore s registriranim kupcima toplinske energije kako bi ugovorili uvjete isporuke toplinske energije, te regulirali i ostale međusobne odnose u svezi navedene isporuke za svoju zgradu

  Dodatne informacije u vezi Brod-plina možete doznati na njihovim službenim stranicama.

 • 

  Obavijest predstavnicima stanara

  • Pregledati sifone i slivnike na ravnim terasama, te ih očistiti kako ne bi došlo do prelijevanja vode po terasi
  • Pregledati i očistiti žljebove i oluke na kosim krovovima kako ne bi došlo do prelijevanja vode u prostore
  • Napraviti raspored za čišćenje snijega
  • Nabaviti lopate i sol

 • 

  Izjava o privatnosti

  LIVEINSB j.d.o.o. prepoznaje važnost zaštite osobnih podataka te čuva privatnost posjetitelja svojih stranica.

  Sve informacije koje posjetitelj pošalje ili su automatski zabilježene koriste se isključivo u skladu s ovom izjavom odnosno Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

  Osobne podatke koje ste dobrovoljno unijeli (ime i prezime, adresa elektroničke pošte, kontakt broj telefona) u okviru naše internet stranice prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu u koju su nam podaci dostavljeni. Primjerice za odgovore na postavljene upite, pružanje dodatnih informacija itd. Vaše osobne podatke LIVEINSB j.d.o.o. koristi isključivo za vlastite potrebe, te ih ne prosljeđuje trećim stranama, osim na zahtjev ovlaštenih državnih organa.

  Kako bi posjet našim web stranicama bio što kvalitetniji, LIVEINSB j.d.o.o. se koristi cookie datotekama. Cookies su jednostavne tekstualne datoteke koje se pohranjuju lokalno u internetskom pregledniku posjetitelja stranice. Možete isključiti cookies promjenom postavki vašeg web preglednika (browsera) u svakom trenutku.

  Web stranice LIVEINSB j.d.o.o. sadrže linkove na druge web stranice koje nisu u vlasništvu LIVEINSB j.d.o.o.. Takve stranice sadrže vlastite izjave o privatnosti te LIVEINSB j.d.o.o. ne preuzima odgovornost za sadržaje tuđih stranica.

  Na temelju zakonskih odredbi imate pravo na informaciju o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni u bazi podataka LIVEINSB j.d.o.o., kao i na ispravak, dopunu i brisanje osobnih podataka. Ispravak, dopunu i brisanje osobnih podataka vršimo na pismeni zahtjev upućen na adresu:

  Službenik za zaštitu osobnih podataka
  LIVEINSB j.d.o.o.
  Naselje Lutvinka 2/6
  IV kat
  35000 Slav. Brod

  ili na zahtjev putem našeg kontakt obrasca (Vrsta upita: Zaštita osobnih podataka).