• 

  Usluge koje nudimo

  Usluga upravljanja zgradama

  Želja nam je upoznati Vas sa našim mogućnostima pružanja usluga i uvjetima u namjeri da održavanje i upravljanje vašom zgradom podignemo na višu razinu i tako odgovorimo vašim željama i zahtjevima.

  VišeViše

  Objavljeni natječaji
  Poštovani korisnici naših usluga, u daljnjem tekstu nalaze se aktualni natječaji Fonda za zaštitu okoliša.

  VišeViše

  Ugradnja razdjeljnika topline
  Razdjelnici topline su uređaji koji omogućuju raspodjelu ukupne potrošnje toplinske energije zgrade na pojedine stanove po stvarnoj potrošnji.

  VišeViše

  Energetso certificiranje
  Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade,

  VišeViše

  Čišćenje snijega
  Prema Odluci o komunalnom redu (Sl. glasnik 4/08, 5/08,

  VišeViše
 • 

  Objavljeni natječaji FZOEU

  Poštovani korisnici naših usluga, u daljnjem tekstu nalaze se aktualni natječaji Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, vezani uz sufinanciranje ulaganja u energetski učinkovitije objekte i zgrade.

  FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

 • 

  Ugradnja razdjeljnika topline

  Razdjelnici topline su uređaji koji omogućuju raspodjelu ukupne potrošnje toplinske energije zgrade na pojedine stanove po stvarnoj potrošnji. Razdjelnici se ugrađuju na sve radijatore u pojedinom stanu. Registriraju udio potrošene toplinske energije pojedinog radijatora u impulsima. Očitavaju se daljinskim putem...

  Pomoću sustava za daljinsko očitavanje koji se postavlja u stubište zgrade. Razdjelnici moraju odgovarati propisanoj tehničkoj normi i ne trebaju se umjeravati (baždariti).

  Ugradnjom razdjelnika topline ostvaruje se obračun grijanja po stvarnoj potrošnji, čime se stanara motiviraju na racionalno korištenje toplinske energije i postizanje energetskih i financijskih ušteda.

  Korištenjem razdjelnika i prelaskom na obračun grijanja po potrošnji ne postižu se automatske uštede. Za to je potrebno je osigurati mogućnost regulacije topline na svakom ogrjevnom tijelu (radijatoru), što se postiže ugradnjom termostatskog seta (ventila) na svaki radijator u stanu ili poslovnom prostoru. U nekim slučajevima, preporučuje se i ugradnja sustava za balansiranje koji se ugrađuje na usponskim vodovima cijevnog razvoda grijanja.Na linku ispod se nalazi prikaz prednosti i nedostataka ugradnje razdjelnika i kalorimetara.

  Svi vlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade koje imaju više od 70 stambenih i poslovnih prostora, a spojene na zajednički toplinski sustav, dužne su ugradit razdjelnike topline do 31.12.2015.godine u svaku samostalnu uporabnu cjelinu, dok zgrade koje imaju o 02 - 69 stanova i poslovnih prostora dužne su ugraditi razdjelnike topline do 31.12.2016.godine.

  Ukoliko se ne postave razdjelnici topline u zakonskom roku slijediti će kazne o kojima možete pročitati u zakonu o tržištu toplinske energije čl.50-52 na dolje navedenom linku.

  ZAKON O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE

 • 

  Energetsko certificiranje

  Što je energetski certifikat?

  Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, klasificira objekt u energetski razred od A+ do G prema utrošenoj toplinskoj energiji te daje smjernice za povećanje energetske učinkovitosti objekta. Službeni dokument koji je pohranjen u Ministarstvu i jedinstveno označen čime se identificira ime certifikacijske kuće, redni broj certifikata, oznaka vrste zgrade.

  Zašto se izrađuje energetski certifikat?

  Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/2012) propisuje, između ostalog, provođenje energetskog certificiranja zgrada. Članak 7. propisuje tko je obvezan provoditi energetsko certificiranje zgrade: “...svaka druga zgrada ili njena samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup...”. Članak 8. izuzima od obveze, između ostalog: “...zgrade koje imaju uporabnu površinu manju od 50m2”. Za najam stanova energetski certifikat se treba ishoditi do 1.1.2016 dok za prodaju treba već sada pribaviti certifikat.

  Tko je ovlašten za izradu energetskog certifikata?

  Fizičke i pravne osobe koje su ovlaštene od strane Ministarstva i koja ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata za zgrade sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavom.

  Koje su prednosti izrade energetskog certifikata za cijelu zgradu?

  Iako izrada energetskog certifikata za stambene zgrade nije zakonom propisana, provedba energetskog pregleda i izrada energetskog certifikata daje uvid u trenutnu kvalitetu objekta i potrošnju energije u zgradi, te se na temelju energetskog pregleda. predlažu mjere uštede za smanjenje potrošnje te iste energije, i njihova ekonomska isplativost. Energetski certifikat se može izraditi za svaku stambenu ili poslovnu jedinicu posebno, međutim izrada certifikata za cijelu zgradu je čak i do 10 puta jeftinija, može se platiti iz pričuve te kao takva može dobiti nepovratna sredstva u obliku subvencija.

  Kako se može povećati energetski razred postojeće zgrade?

  Energetski razred se može povećati provođenjem jedne ili više mjera iz energetskog certifikata što je najčešće povećanje toplinske izolacije ovojnice zgrade, promjena ili rekonstrukcija sustava grijanja, izmjena fasadne stolarije i sl.

  Koji su to koraci energetske obnove koje zgrada mora proći?

  Energetski pregled i izrada energetskog certifikata zgrade Izrada projektne dokumentacije za jednu ili više predloženih mjera proizašlih iz energetskog pregleda Energetska obnova neke od projektiranih mjera.

  Subvencije za energetsku obnovu.

  Za svaki od navedenih koraka koje treba proći moguće je dobiti subvencije od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

  Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrade Potpore za izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade Poticanje integralne obnove višestambenih zgrada Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice Zamjene vanjskih prozirnih elementa (prozora i vrata) Unaprjeđenje ili zamjena sustava grijanja Sama obnova mora zadovoljiti kriterije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako bi mogla dobiti subvencije. Prosječne subvencije kreću se od 40 % do 80 % za svaki korak zavisno o području u kojem se nalazi zgrada.

  Krediti za energetsku učinkovitost

  Pbz je u suradnji s Europskom investicijskom bankom zaključila najpovoljniji program financiranja projekata energetske učinkovitosti. Ovim kreditom se mogu kreditirati navedeni koraci energetske obnove uz poticaje do 15 % iznosa kredita uz dodatno smanjenje kamatne stope od 0.5 % u slučaju povećanja energetskog razreda za jedan nakon energetskee obnove

 • 

  Čišćenje snijega

  Prema Odluci o komunalnom redu (Sl. glasnik 4/08, 5/08, 8/09, 17/09, 8/11), za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgradu odgovorni su suvlasnici, a ispred uličnih lokala to trebaju učiniti vlasnici ili korisnici tih prostora.
  Čišćenje snijega se organizira unutar zgrade, a predstavnik suvlasnika je dužan na oglasnu ploču istaknuti raspored čišćenja te o tome obavijestiti i Komunalno redarstvo... koje je nadležno za kontrolu provođenja Odluke i naplatu kazni. Uz to, u slučaju ozlijede oštećena osoba izravno od suvlasnika može privatnom tužbom zatražiti naknadu štete.
  Osim čišćenja oko zgrade, suvlasnici su zaduženi i za uklanjanje snijega i leda s krovova. Iako to najčešće nije definirano ugovorom o upravljanju, taj posao u njihovo ime može obaviti i upravitelj angažiranjem izvoditelja s odgovarajućom opremom.

  Kako su zgrade pod našim upravljanjem osigurane i od odgovornosti prema trećim osobama (ali ne i prema suvlasnicima), u slučaju ozlijede ili štete zbog pada snijega/leda s krova, oštećena osoba se izravno obraća osiguravatelju (a ne upravitelju). Znači, takva se naknada ne isplaćuje iz pričuve već se podnositelj zahtjeva o naknadi izravno dogovara s osiguravajućim društvom.
  Uz zahtjev u pravilu treba priložiti policijsku potvrdu ili zapisnik o očevidu, potvrdu predstavnika suvlasnika zgrade i dokumenti o vlasništvu vozila, a osiguravateljska kuća obavlja procjenu oštećenja na vozilu te daje ostale upute.

 • 

  Usluge koje nudimo

  Želja nam je upoznati Vas sa našim mogućnostima pružanja usluga i uvjetima u namjeri da održavanje i upravljanje vašom zgradom podignemo na višu razinu i tako odgovorimo vašim željama i zahtjevima.

  Iz naše ponude posebno želimo izdvojiti:

  • dugoročno kreditiranje, odnosno dugoročna otplata izvršenih radova sa odabirom izvođača, izvođenje radova i nadzor
  • pravnu i tehničku pomoć u odnosu na graditelja, vezano za otklanjanje nedostataka uočenih kod tehničkog prijema zgrade
  • mogućnost hitnih popravaka 24 sata dnevno (puknuća vodovodne instalacije, puknuća ili propuštanja kanalizacije i propuštanja u plinskom sustavu…) - za izvršenje tih popravaka na usluzi vam stoji naša služba cjelodnevnog dežurstva, uključujući neradne dane i državne blagdane
  • program održavanja i investicijskog ulaganja temeljem vaših želja i mogućnosti
  • nudimo pravnu pomoć pri rješavanju svih specifičnih potreba stambene zgrade
  • osiguranje zgrade kod naših osiguravatelja ili prema vašoj želji
  • organizirati redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
  • izradu geodetskih elaborata i prijenos iz knjige položenih ugovora u zemljišne knjige
  • energetsko certificaranje
  • vrhunsku kompjutorsku obradu, te evidenciju uplata,isplata i stanja računa
  • redovno izvještavanje te mogućnost svakodnevnog uvida u stanje računa zgrade ( dostava izvješća telefaxom, elektronskom poštom i na našoj internet stranici www.bmd-upravitelj.hr uz šifru i lozinku za svaku zgradu posebno)
  • organizaciju naplate sredstava zajedničke pričuve uključujući i prinudnu naplatu
  • izradu godišnjeg programa rada, a po potrebi i višegodišnjeg i dati ga na usvajanje suvlasnicima - sastavljanje primopredajnog zapisnika o stanju zgrade

  Prema vašoj želji i pozivu, spremni smo se odazvati i doći na razgovor u vašu zgradu. Kontaktirajte nas putem našeg kontakt obrasca (Vrsta upita: Pravni poslovi).

  Financijske usluge:

  • sva sredstva zgrada nalaze se na računima Sberbank banke
  • mogućnost ugovaranja povoljnih i brzih zajmova i kredita za veće radove na zgradi
  • svakodnevni uvid u stanje računa zajedničke pričuve

  U slučaju da pojedini suvlasnici ne plaćaju pričuvu poduzima se:

  • kontinuirano obavještavanje dužnika koje se provodi putem redovitih uplatnica na kojima se naznačuje postojeći dug stanja na određeni datum
  • opomene pred ovrhu – šalju se svim dužnicima koji nisu platili 3 ili više rata, odnosno ukoliko je dospjeli dug veći od 1.000,00 kn
  • prisilna naplata pričuve - pokreće se ovrha na način da javni bilježnik dostavlja rješenje o ovrsi koje se, nakon pravomoćnosti, dostavlja u FINU radi naplate. U slučaju da to ne uspije, provodi se detaljna provjera podataka o dužniku kako bi se provela naplata postojećeg dugovanja. Ako dužnik uloži prigovor temeljem rješenja o ovrsi, pokreće se parnica.

 • 

  Izjava o privatnosti

  LIVEINSB j.d.o.o. prepoznaje važnost zaštite osobnih podataka te čuva privatnost posjetitelja svojih stranica.

  Sve informacije koje posjetitelj pošalje ili su automatski zabilježene koriste se isključivo u skladu s ovom izjavom odnosno Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

  Osobne podatke koje ste dobrovoljno unijeli (ime i prezime, adresa elektroničke pošte, kontakt broj telefona) u okviru naše internet stranice prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu u koju su nam podaci dostavljeni. Primjerice za odgovore na postavljene upite, pružanje dodatnih informacija itd. Vaše osobne podatke LIVEINSB j.d.o.o. koristi isključivo za vlastite potrebe, te ih ne prosljeđuje trećim stranama, osim na zahtjev ovlaštenih državnih organa.

  Kako bi posjet našim web stranicama bio što kvalitetniji, LIVEINSB j.d.o.o. se koristi cookie datotekama. Cookies su jednostavne tekstualne datoteke koje se pohranjuju lokalno u internetskom pregledniku posjetitelja stranice. Možete isključiti cookies promjenom postavki vašeg web preglednika (browsera) u svakom trenutku.

  Web stranice LIVEINSB j.d.o.o. sadrže linkove na druge web stranice koje nisu u vlasništvu LIVEINSB j.d.o.o.. Takve stranice sadrže vlastite izjave o privatnosti te LIVEINSB j.d.o.o. ne preuzima odgovornost za sadržaje tuđih stranica.

  Na temelju zakonskih odredbi imate pravo na informaciju o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni u bazi podataka LIVEINSB j.d.o.o., kao i na ispravak, dopunu i brisanje osobnih podataka. Ispravak, dopunu i brisanje osobnih podataka vršimo na pismeni zahtjev upućen na adresu:

  Službenik za zaštitu osobnih podataka
  LIVEINSB j.d.o.o.
  Naselje Lutvinka 2/6
  IV kat
  35000 Slav. Brod

  ili na zahtjev putem našeg kontakt obrasca (Vrsta upita: Zaštita osobnih podataka).